Personvernerklæring

I Aritma AS (reg. 922 973 318) er vi forpliktet til å beskytte og respektere personvernet ditt.

Denne personvernerklæringen gir generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger om deg når du besøker nettstedet vårt eller kontakter oss enten direkte eller ved å bruke de elektroniske skjemaene som er tilgjengelige på nettstedet vårt.

Ved behandling av dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen, fungerer Aritma som behandlingsansvarlig, noe som betyr at vi er ansvarlige for å behandle personopplysningene dine på en ansvarlig måte. Personopplysninger betyr all informasjon om en fysisk person — her i ettertid referert til som dataobjektet — f.eks. navn, e-postadresse, telefonnummer eller vurderinger som kan knyttes til en fysisk person.

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om hvordan vi behandler personopplysningene dine, hvilke rettigheter du har i denne forbindelse eller hvordan du kan påberope deg slike rettigheter, kan du kontakte oss for å få hjelp på support@aritma.com eller ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.

Personopplysninger vi kan behandle

Personopplysninger vi kan behandle

Aritma kan behandle følgende personopplysninger om deg:
· Navn
· Telefonnummer
· E-postadresse
· Ansettelse
· Personopplysninger avslørt av deg i e-post eller kontaktskjemaer
· IP-adresse

Hvordan personopplysninger samles inn

Personopplysninger kan fritt gis av den registrerte ved besøk på nettstedet vårt, ved å kontakte Aritma via våre elektroniske skjemaer eller ved å bruke kontaktinformasjonen som er gitt på nettstedet vårt.

I tillegg samler vi inn og behandler personopplysninger ved hjelp av informasjonskapsler og plugin-moduler på nettstedet vårt. Vi gjør dette for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Du kan lese mer om dette nedenfor.

Rettslig grunnlag og formålet med vår behandling av personopplysninger

Dine personopplysninger vil kun bli samlet inn og behandlet for formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, og vi vil ikke videre behandle personopplysningene dine på en måte som er uforenlig med disse formålene.

Online skjemaer og direkte henvendelser

Når du bruker de elektroniske skjemaene som er tilgjengelige på nettstedet vårt, ber vi deg sende inn forespørselen din ledsaget av navn, e-postadresse, telefonnummer og ansettelsesforhold. Vi gjør dette for å effektivt registrere og følge opp alle henvendelser som sendes til oss, og sørge for at dine spørsmål og bekymringer blir behandlet med respekt og besvart i tide. Du kan også oppgi ytterligere informasjon i fritekstfeltet etter eget skjønn. Vi ber imidlertid inderlig om at du begrenser den oppgitte informasjonen til det som er nødvendig for at vi skal kunne håndtere forespørselen din og iverksette passende tiltak.

Du kan også sende dine henvendelser til oss ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt på nettstedet vårt. Hvis du velger å gjøre det, behandler vi e-postadressen din og innholdet i e-posten din. Vi ber deg inderlig om at du begrenser den oppgitte informasjonen til det som er nødvendig for at vi skal kunne adressere din henvendelse og iverksette passende tiltak.

Vi behandler dine personopplysninger gitt i denne forbindelse på grunnlag av ditt fritt samtykke i henhold til GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a). Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt ved å bruke kontaktinformasjonen som er gitt i denne personvernerklæringen. Du kan også kontakte oss hvis du har spørsmål eller bekymringer i denne forbindelse.

Informasjonskapsler og plugin-moduler

Vi bruker tredjeparts informasjonskapsler og plugins på nettstedet vårt for å gi deg den beste opplevelsen og kontinuerlig forbedre tjenestene våre.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på enheten din når du besøker nettstedet vårt. Denne informasjonen gjør det mulig for oss å bedre forstå dine preferanser og brukermønster, samt øke hastigheten på dine fremtidige interaksjoner med nettstedet vårt og sikre en sikrere brukeropplevelse. Disse informasjonskapslene lagres i nettleseren din bare med ditt samtykke, og du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å justere nettleserinnstillingene. Å velge bort noen av disse informasjonskapslene kan imidlertid påvirke nettleseropplevelsen din. Vi kan hjelpe deg i denne saken.

Plugins er programvaretillegg som vi har integrert på nettstedet vårt for å dele innhold med deg fra profilene våre på sosiale medieplattformer; dvs. Facebook og Linkedin. Vi gjør dette for å være til stede på dine foretrukne kommunikasjonsplattformer og for å dele informasjon på en effektiv måte.

Vår bruk av tredjeparts programvare, dvs. informasjonskapsler og plugin-moduler, er basert på GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f), noe som betyr at behandlingen er basert på en samvittighetsfull vurdering av de berørte grunnleggende rettighetene og frihetene til den registrerte, veid opp mot målene vi søker, og understreker viktigheten av sann informasjonssikkerhet og brukervennlighet.

Oppbevaringstid

Aritma vil begrense behandlingen av dine personopplysninger til det som er nødvendig for å oppfylle formålene med å samle inn dataene i utgangspunktet og i henhold til det medfølgende juridiske grunnlaget som beskrevet ovenfor. Derfor vil Aritma slutte å behandle personopplysninger knyttet til henvendelser etter at henvendelsen er korrekt evaluert og besvart, og der det er aktuelt, er iverksatt passende tiltak, forutsatt at overholdelse av juridiske forpliktelser ikke krever noe annet. På samme måte vil vi begrense behandlingen av personopplysninger knyttet til vår bruk av tredjeparts programvare til det som er nødvendig, og i alle fall ikke lenger enn 26 måneder.

Utlevering av personopplysninger og databehandlere

Aritma har iverksatt hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å forhindre uautorisert tilgang til personopplysninger og for å unngå uberettiget avsløring, endring og/eller uautorisert ødeleggelse av slike data.

Aritma vil ikke utlevere personopplysninger til tredjeparter, med mindre tredjeparten er engasjert som databehandler for å gjennomføre en gitt prosess på vegne av Aritma styrt av en databehandleravtale.

Rettigheter til den registrerte

I henhold til kapittel III i GDPR har du flere rettigheter med hensyn til Aritmas behandling av dine personopplysninger. I slike tilfeller har du følgende rettigheter:

1. Du har rett til å få en bekreftelse på hvorvidt Aritma behandler dine personopplysninger eller ikke, og til å få tilgang til eventuelle personopplysninger som Aritma behandler om deg, samt formålet med slik behandling.

2. Du har rett til å verifisere og der det er aktuelt rette eventuelle unøyaktige personopplysninger om deg og å få ufullstendige personopplysninger fullført.

3. Du har rett til å få restriksjoner på behandling av personopplysninger om deg.

4. Du har rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger og trekke tilbake tidligere gitt samtykke. Vær oppmerksom på at tilbaketrekking av et samtykke ikke påvirker lovligheten av behandling utført før tilbaketrekningen.

5. Du har rett til sletting av personopplysninger om deg, med mindre Aritma ellers er pålagt eller har juridisk grunnlag for videre behandling av opplysningene.

6. Du har rett til å sende inn en klage og reise et krav til den kompetente databeskyttelsesmyndigheten. Informasjon om når og hvordan du kan sende inn en klage finner du her.

Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene eller har spørsmål angående hvordan du kan påberope deg slike rettigheter eller innholdet i dem, vennligst gi oss beskjed ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.

Overføringer til tredjeland utenfor EU/EØS

Aritma vil begrense overføringen av personopplysninger til tredjeland utenfor EU/EØS med hensyn til hva som er nødvendig for å tilby et brukervennlig og tilfredsstillende nettsted, samt for å motta og svare på henvendelser sendt til oss gjennom de aktuelle kanalene, dvs. de elektroniske skjemaene på nettstedet vårt og e-postmeldinger adressert til kontaktinformasjonen gitt nedenfor. I alle slike tilfeller vil Aritma sørge for at det gis passende sikkerhetsgarantier og at mottakeren er underlagt samme eller tilsvarende plikter som de som gjelder innenfor EU/EØS.

Sikkerhet

Aritma har iverksatt passende organisatoriske og tekniske tiltak for å beskytte dine personopplysninger. Vi lagrer personopplysninger på servere med begrenset tilgang lokalisert i sikrede anlegg, og våre sikkerhetstiltak overvåkes og evalueres fortløpende.

Rettslige tiltak

Dine personopplysninger kan brukes til juridiske formål av Aritma i retten eller i stadier som fører til mulige rettslige skritt som følge av feil bruk av dette nettstedet eller relaterte tjenester.

Endringer i denne personvernerklæringen

Aritma forbeholder seg retten til å oppdatere denne personvernerklæringen når som helst. Oppdateringer vil bli publisert på dette nettstedet, og Aritmamay - så langt det er teknisk og juridisk mulig - sender deg et varsel ved hjelp av kontaktinformasjon tilgjengelig for oss. Vi anbefaler at du sjekker denne siden regelmessig og bekrefter datoen for siste endring nederst, for å sikre at du er kjent med den nyeste og gjeldende praksisen.

Forutsatt at oppdateringen påvirker behandlingsaktiviteter utført på grunnlag av samtykke, vil Aritma innhente et nytt samtykke for å sikre rettslig grunnlag for den oppdaterte behandlingsaktiviteten.

Kontaktinformasjon

Aritma AS
Telefon: +47 55 34 91 50
E-post: support@aritma.com
Adresse: Aritma AS, Damsgårdsveien 167, 5160 Laksevåg, Norge
Sist endret: 6. juli 2022