Plantasjen bruker Aritma Control og Commerce

Les mer

‘It was invaluable having a partner standing by who already knew us well and had previously provided us with such great help and support.’

Om

Grunnlagt
Bedriftsstørrelse
Bransje

Utfordringen

Optimalisering av Regnskapsprosessen

Siden Plantasjen ble startet i 1986 har antall butikker økt til over 120. For hver ny butikk som åpnet dørene, ble det lagt større press på regnskapsavdelingen med stadig mer regnskapsarbeid.

Plantasjen sto ved et veiskille: Enten måtte de øke staben i økonomiavdelingen betydelig, eller finne en måte å redusere det manuelle rutinearbeidet på. Valget falt på det siste alternativet, og det var her Aritma kom inn i bildet. Aritmas løsninger har sikret at veksten i antall butikker og økt salg ikke førte til økte regnskapskostnader eller ekstra arbeid for de ansatte.

– Aritma har vært en uvurderlig støttespiller for oss innen automatisering av økonomi og regnskap, sier Monika Mellum, konsernregnskapssjef i Plantasjen.

– Vi har implementert deres programvareløsninger som automatiserer inn- og utbetalinger og automatisk bokfører korttransaksjoner fra både kasse og nettbutikk. I tillegg benytter vi oss av Aritmas automatiske avstemmingsløsning, forklarer hun.

Løsningen

Effektivisering med Visma Business

Plantasjen har lenge brukt Visma Business som sitt regnskapssystem. Det var gjennom Visma de først kom i kontakt med Aritma.

Vi ønsket å automatisere bokføringen av korttransaksjoner fra våre betalingsterminaler over hele konsernet. Derfor rullet vi ut Aritmas løsning hvor kvitteringer og gebyrer ble registrert og tilordnet til riktig avdeling helt automatisk. Det var da vi begynte å dra nytte av en løsning som betydelig lettet arbeidsmengden vår, Mellum legger til.

Før Aritma, var betalinger og gebyrer fra over hundre butikker - hver med flere betalingsterminaler - en tidkrevende oppgave som ble håndtert manuelt. Spesielt avregningen av behandlingsgebyrene gjorde bankavstemming til et mareritt for regnskapsavdelingen. Med Aritma Commerce kunne de endelig hoppe over disse kjedelige og utfordrende regnskapsprosessene.

Bevaring av Aritma i nytt system

I 2019 skiftet Plantasjen regnskapssystem for å imøtekomme endrede behov innen logistikk og varehåndtering. Det nye systemet levde imidlertid ikke opp til effektiviteten og brukervennligheten de var vant med. For å kunne oppnå samme grad av automatisering og effektivitet som før, var det avgjørende å ha med Aritma på laget.

– Det var uvurderlig å ha en partner i ryggen som allerede kjente oss godt og som hadde gitt oss så god hjelp og støtte tidligere, forklarer Mellum.

Control, Aritmas løsning for automatisk avstemming, har vært i bruk hos Plantasjen i flere år. Denne løsningen oppdateres kontinuerlig og eliminerer behovet for manuell inntasting av transaksjoner. Dette var spesielt viktig da Plantasjens nye ERP-systemet ikke møtte deres komplekse behov. Derfor valgte de å fortsette med Aritmas avstemmingsløsning, forklarer Mellum.

—  Avstemmingsprogrammet til det nye ERP-systemet klarte ikke å dekke våre komplekse behov. På bakgrunn av dette og at vi tidligere har vært godt fornøyd med Aritma, valgte vi å beholde deres avstemmingsløsning videre.

Fornøyd med samarbeidet

Ifølge Mellum ville det daglige arbeidet vært langt mer arbeidskrevende uten Aritmas løsninger. Dette er spesielt tilfelle når det gjelder avstemming av regnskapet.

På spørsmål om hvordan samarbeidet med Aritma har vært, svarer Mellum:

Vi har vært svært fornøyde. Vi tror Aritma er ekte fagfolk som har et virkelig talent for å automatisere og effektivisere regnskapsprosessene våre. Deres løsninger har spart oss for mye tid og ressurser, og redusert unødvendig manuelt arbeid betraktelig.

Er du i en lignende situasjon som Plantasjen, hvor du står overfor utfordringer med tidkrevende og manuelt regnskapsarbeid? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Vi vil gjerne utforske hvordan vi kan hjelpe din bedrift med å spare tid på regnskapsoppgaver, akkurat som vi har gjort for Plantasjen.

Resultatet

Relaterte saker

__wf_reserved_arv

Ta kontakt

Are you interested in what Aritma can do for you? Contact us to schedule a free demo!