Uni Micro bruker Open Finance Platform

Unimicro har benyttet seg av Aritmas Open Finance Platform for å effektivt koble opp sitt økonomisystem, Uni Economy, med banker i Norge. Dette samarbeidet har ført til en bedre brukeropplevelse og økt effektivitet i håndteringen av finansielle operasjoner, og noe som understreker viktigheten av teknologisk innovasjon i økonomistyring.

Les mer

«Når det gjelder å håndtere kommunikasjon med bankene, er Aritma den beste av de beste, og sørger for at vi kan jobbe sammen for å levere gode løsninger til sluttbrukerne våre.»

Kjartan Solvi Administrerende direktør i Unimicro
About

Unimicro, en pioner innen norske regnskapssystemer, kombinerer innovativ teknologi med dyptgående bransjekunnskap for å optimalisere kundeopplevelser. Dette engasjementet for nyvinning og kundetilfredshet har drevet selskapets markante vekst.

Founded
1986
Company size
115
Industry
Regnskapssystem

The Challenge

I 2017 lanserte selskapet, Uni Economy, et moderne skybasert økonomisystem utviklet for å være så enkelt og brukervennlig som mulig. Selv med et imponerende design og innovative funksjoner, stod Unimicros kunder overfor manuelle og tidkrevende operasjoner knyttet til bankdrift.

For å løse denne utfordringen, innså Unimicro behovet for en effektiv tredjepartsintegrasjon mot norske banker. Aritma har vært en helt sentral partner før å løse denne utfordringen, forteller Kjartan Solvi, administrerende direktør i Unimicro.

Vi ønsket en partner som kunne være bindeleddet mellom vårt regnskapssystem og bankene. Vi kom tidlig i dialog med Aritma, en pioner på dette området, som allerede hadde kunder med lignende behov, forklarer Solvi.

Unimicro setter brukeren først, med systemer designet for enkelhet og intuitiv bruk. De holder en høy standard for brukervennlighet, noe som også forventes av deres partnere for å sikre en sømløs brukeropplevelse.

The Solution

Når Unimicro inngikk partnerskap med Aritma fikk de endelig muligheten til å konsentrere seg om det de var best på - nemlig å utvikle robuste regnskapsløsninger. Solvi forteller:

Vi tror sterkt på å fokusere på å lage regnskapet så bra som mulig, og dermed automatisere prosessene mest mulig. Da er det viktig for oss å ha samarbeidspartnere som er dyktige på det de skal gjøre. Vi har funnet at for håndtering av kommunikasjon med bankene, er Aritma en glimrende partner, som gjør at vi samlet sett kan levere veldig gode løsninger til sluttbrukere, sier Solvi.

Uni Economy ble raskt en suksess etter lansering, markert av betydelig vekst. Dette var Unimicros fjerde økonomisystem, men det første som var basert i skyen. Ifølge Solvi hadde andre skybaserte regnskapssystemer allerede begynt å komme på markedet da Uni Economy ble lansert.

– Vi så behovet for ikke bare å utvikle et websystem, men et system som kunne takle fremtidige utfordringer, forklarer Solvi.

Ved hjelp av Aritmas Open Finance Platform, flyter nå alt av innbetalinger, utbetalinger og kontoinformasjon sømløst mellom Norges banker og Uni Economy.

Plattformen muliggjør med andre ord støtte for alle banker via ett enkelt integrasjonspunkt og skaper en strømlinjeformet og positiv brukeropplevelse for kundene.

"We realised that if we were going to compete, we needed not only an online system, but an online system that was built to cope with the challenges of the future"

The Impact

Unimicro and Aritma have been long term partners. Since 2007 we have built a strong partnership, were Aritma has provided Unimicro with essential bank reconciliation solutions, like Aritma Control.

– Being able to have a partner that you trust and have worked with for a long time, and that you know is an expert in their field, is really important in achieving success, says Solvi.

He highlights the mutual satisfaction and the seamless teamwork that has developed over more than 15 years, emphasizing Aritma's innovation and its crucial role in Unimicro's progress:

– Aritma has been a great partner to Unimicro. We’ve always worked closely together with various customers, complementing each other well. Aritma is also an innovative company that’s moving us forward thanks to their specialist expertise in an area that is vital to us.

Unimicro's choice of Aritma as a provider over others stemmed from a deep-seated trust and positive experiences dating back a decade.

– Picking Aritma back in 2016 was the natural choice given our positive experiences with them for the preceding decade. We knew they had a corporate culture we appreciated and a team that we liked working with, and that they had the necessary professional skills to deliver the services we needed.


Ready to transform your financial operations like Unimicro? Connect with us to explore the potential of the Aritma Open Finance Platform for your business. Reach out to our sales team now and start your journey towards seamless banking integration and unparalleled customer experiences.

Langt samarbeid

Samarbeidet mellom Unimicro og Aritma strekker seg tilbake til 2007, da Aritma (den gang ZData) begynte å levere bankavstemningsløsninger til selskapet.

– Aritma har vært en fremragende partner for oss i over 15 år. Vårt samarbeid har alltid vært nært, og vi har utfylt hverandre veldig bra. Vi samarbeider også godt, hvor Aritma er et innovativt selskap som er klar for å ta en posisjon som betalingsformidler i Norge. Det er et selskap som er med på å dra oss fremover, ved at de har spesialkunnskap på et område som er viktig for oss, uttaler Solvi.

Sølvi sier videre at det å kunne ha en partner som en har tillit til og langvarig samarbeid med, og som en vet er dyktig på sitt fagfelt, er viktig for å oppnå suksess.  

– Grunnen til at det var naturlig for oss å velge Aritma i 2016, var at vi hadde veldig gode erfaringer med å samarbeide med Aritma i ti år. Vi visste at de hadde en bedriftskultur og personer som vi likte å jobbe med, og at de hadde den faglige dyktigheten til å levere de tjenestene vi trengte,
avslutter Solvi.

Relaterte saker

__wf_reserved_arv

Ta kontakt

Are you interested in what Aritma can do for you? Contact us to schedule a free demo!