Artima Pay

Aritma Pay er den perfekte løsningen for bedrifter som ønsker en sømløs overgang fra Telepay til ISO 20022.

Med Aritma Pay kan du enkelt konvertere mellom Telepay og ISO 20022 uten å måtte oppgradere eksisterende betalingsløsning. Løsningen er utviklet med tanke på å gjøre overgangen smidig og enkel for bedrifter.

I tillegg til å tilby konvertering fra Telepay til ISO 20022, gir Aritma Pay også mulighet for standardisert bankintegrasjon og automatisert regnskapsføring gjennom å automatisere manuelle rutiner rundt betalingsformidling.

Hva er Telepay?

Telepay er et standard filformat for remittering (overføring av betalingsopplysninger) mellom f.eks. regnskapssystem og bank. Filformatet er en norsk standard som kan brukes for både nasjonale og internasjonale betalinger.

Meldingsstandarden ble utviklet på slutten av 1980 tallet og har historisk vært det mest utberedte betalingsformatet i Norge.

I forbindelse med at ISO 20022 overtar som ny betalingsstandard har bankene og Bits avsluttet forvaltningen av Telepay og det er nå kommunisert at Telepay blir lagt ned.

End-dates for Telepay:

DNB: 31.03.2024

Nordea: 30.06.2024

Book en demo

Vi er eksperter på bankenes filformater og kommunikasjon med ERP og økonomisystem.

Book en innledende prat med oss for å diskutere dine utfordringer.

Bruker din bedrift fortsatt Telepay? 

Mange store bedrifter bruker fortsatt Telepay. Spesielt selskaper med on-premise ERP og eller fagsystemer med støtte for betalingsformidling. Dette er systemer som er krevende å vedlikeholde og oppgradere alene.

Hvis du enda ikke har en plan for overgang til ISO20022 så begynner det å haste.